sobota
08:00
25 marec

Pocta obetiam Holokaustu

Iné
Slovenská Pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Miesto konania

Výstava bude sprístupnená od 24.03.2017 do 16.11.2017 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

 

Výstavou spojenou s inauguráciou poštovej známky si chceme dôstojne pripomenúť veľmi tragické udalosti druhej svetovej vojny a uctiť si pamiatku všetkých jej obetí. Výstava poukázaním na prvé deportácie Židov zo Slovenska do koncentračných táborov, ktoré začali pred 75 rokmi v stredu 25. marca 1942, pripomína holokaust na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny. Východiskom pre koncepciu výstavy je materiál, ktorého vznik inicializoval POFIS. Výsledkom tejto iniciatívy sú ročníkové práce študentov grafiky 3. ročníka Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, ktorá je spoluorganizátorom výstavy. Do projektu sa zapojilo 8 študentov, ktorých ročníkové práce prezentujú vlastné pohľady na tému, zhmotnené do skíc a grafík vyhotovených technikou leptu. Výsledné materiály, realizačnou komisiou známkovej tvorby vybrané grafiky doplnené o typografiu, sú podkladom pre zhotovenie filatelistických produktov slávnostne uvedených do obehu pri otvorení výstavy. Títo mladí ľudia dali umeleckým spôsobom najavo, že nie sú ľahostajní k hrozivým udalostiam nedávnej minulosti, pričom veríme, že obsah výstavy a sugestívne stvárnenie tejto témy na poštovej známke, ako aj na k nej vydaných filatelistických produktoch, sa stanú mementom, aby sme ani v súčasnosti nezabúdali na tragické následky rasovej a etnickej nenávisti.

Partnermi výstavy sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Dokumentačné stredisko holokaustu a Izraelská obchodná komora na Slovensku. Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Štátu Izrael v Slovenskej republike J. E. Zvi A. Vapniho.

 

Pridať do kalendára 25/03/17 08:00 Europe/Paris Pocta obetiam Holokaustu Výstava bude sprístupnená od 24.03.2017 do 16.11.2017 vo výstavnej miestnosti Poštového mú...www.podujatiabb.sk | portál podujatí Slovenská Pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica true MM/DD/YYYY